Kocaağa Mühendislik; “İnsana, çevreye ve topluma saygı” temel ilkesi doğrultusunda İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili taahhütleri şunlardır;

Çalışanlarımızın tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve ilgili diğer ilgili tarafların işyerindeki güvenliğinin sağlanması ve sağlığının korunması.

Tüm faaliyetlerde sistematik ve önleyici bir yaklaşımla İş sağlığı & güvenliği risklerinin belirlenerek kaynağında önlenmesi veya en aza indirgenmesi, bu amaçla teknolojik gelişmelerin takip edilerek kaynakların bu çerçevede yönlendirilmesi ve çalışma ortamında ergonomik koşulların sağlanması.

İş kazaları, meslek hastalıkları ve sağlık bozulmalarını azaltmak amacıyla sürekli iyileştirme faaliyetlerinin planlanması, planlanan hedefler çerçevesinde uygulamaların ve performansın izlenmesi. İş sağlığı & güvenliği ile ilgili yasal ve diğer paydaş şartlarına tam uyumun sağlanması.

Çalışanlarımız ve ilgili tarafların İş Sağlığı & Güvenliği ile ilgili istek, görüş ve yaratıcı çözüm önerilerinin değerlendirilmesi, katılımının sağlanması.

İş Sağlığı & Güvenliği Yönetim Sisteminin, çalışanlar ve tedarikçilerimiz tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi.

Çevre ve Kalite Yönetimi Sistemleri ile bütünleşik olarak ele almakta ve sürekli geliştirmeyi hedeflemektedir.

 
Revizyon Tarihi: 05/11/2018

Latest Projects

Some info
Lorem ipsum dolor sit

Project Title

Feb, 2015 Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihialal. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nam laudantium, provident culpa saepe.

Read More

Some info
Lorem ipsum dolor sit

Project Title

Feb, 2015 Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihialal. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nam laudantium, provident culpa saepe.

Read More

Some info
Lorem ipsum dolor sit

Project Title

Feb, 2015 Web Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihialal. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Nam laudantium, provident culpa saepe.

Read More